Inert-hulladék lerakás, kezelés, hasznosítás

A bányagödör inert hulladékkal való visszatöltése a hatályos műszaki üzemi tervben foglalt feltételek valamint az egységes környezethasználati engedélyben előírtak betartásával történik.

A QUARTZ Kft. Pécs I. homokbánya területén üzemelõ inerthulladék-lerakóban elhelyezhetõ hulladékok listája a 1314-21/2018 számú egységes környezethasználati engedély és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján

KÜJ:100 333 837
KTJ:100 664 190
Kezelési kód: D5, R5

A fosztóvölgyi homokbánya területén 2019. augusztusában megnyitottuk hulladékhasznosítónkat, melynek engedélyszáma: 2646-10/2019

KTJ: 102 790 635

Kezelési kód: R10

 

 

Hasznosításra átvehető hulladékok

EWC kód Megnevezés
170101 beton
170504 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól*
170102 téglák
170103 cserép és kerámiák
170107 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik  a 17 01 06*-tól

 

 

Az alapjellemzők vizsgálata nélkül lerakható hulladékok

EWC kód Megnevezés
101103 üveg alapú szálas anyagok hulladékai
150107 csomagolási üveghulladékok
170101 beton
170102 téglák
170103 cserép és kerámiák
170107 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik  a 17 01 06*-tól
170202 üveg
170504 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól*
191205 üveg
200102 üveg
200202 talaj és kövek**

*a hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, követ
**a hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz, illetve tőzeg

 

Csak akkreditált laboratórium által kiadott megfelelőségi vizsgálatok birtokában lerakható hulladékok

EWC kód Megnevezés
100124 fluid-ágyból származó homok
100908 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től
101112 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11*-től
101206 kiselejtezett öntőformák
101208 kiégetett kerámiák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
160120 üveg
170506 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-től
170508 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 07 07*-től
170802 gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01*-től
170904 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01*, 17 09 02* és 17 09 03*-tól, és amelyek csak inert hulladékot tartalmaznak
191209 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
101314 hulladék beton és betonkészítési iszap