A Kft. rövid története:

A QUARTZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1992 évben alakult, tulajdonosai magánszemélyek.

A környezetvédelmi hatóság engedélyével a leművelt bányaterületen inert hulladék hasznosítót üzemeltetünk. 2013 óta hulladékkezeléssel is foglalkozunk, mely tevékenység mára főtevékenységévé vált a Kft.-nek. A hulladék termékké minősítése után a kezelt hulladékot értékesítjük.

A bányászati tevékenység a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv. és a 203/1998.(XII. 19.) Korm. rend. és a Bányakapitányság által jóváhagyott hatályos Műszaki Üzemi Terv, Tájrendezési terv alapján folyik.
E tervek jóváhagyása a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével történik. Különös gondot kívánunk fordítani a környezettudatos magatartásra, a környezetvédelemmel kapcsolatos törvények fokozott betartására.

A homokbányászat külszíni bányaműveléssel valósul meg. A bányaművelést szakképzettséggel rendelkező bányaműszaki vezető irányítja.

A társaság alvállalkozóként részt vesz külszíni bányaműveléssel kapcsolatos tájrendezési munkák kivitelezésénél is, ehhez szakmai tudást és eszközöket biztosít.

Az inert hulladék kezelés és a bányaművelés VOLVO és CATERPILLAR rakodó- és kotrógépek igénybevételével történik.

Az inert hulladék Terax Finlay 684/2 típusú osztályozó géppel kerül osztályozásra, a homok FINLAY 312 típusú osztályozógépen áthaladva 7 mm lyuknagyságú rostaszövettel rostálva, vagy a bányafalból közvetlenül kitermelve osztályozás nélkül kerül értékesítésre.

Az értékesítés egy 60 tonnás 18 m hosszú elektronikus közúti hídmérlegen történő mérlegelés után számítógépes adatfeldolgozó rendszer igénybevételével történik.

A technológia alkalmas az állandó minőség biztosítására.

 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által 2021.12.20-án meghirdetett GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás alapján a QUARTZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett 2022.01.19.-én támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Pénzügyminisztérium támogatásra alkalmasnak minősített.

A kedvezményezett neve: QUARTZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: „A Quartz Kft. modern termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése

Az átmeneti támogatás összege: 124 833 143 Ft

A támogatás mértéke: 70 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt hozzájárul a magyar gazdaság dinamikus növekedésének fenntartásához, a KKV-k termelékenységének még erőteljesebb felzárkóztatásához. A vállalkozások fejlesztéséhez, beruházásaik támogatásához, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásához.

A Quartz Kft. székhelyén találhatóak a korszerűsíteni kíván épületek 7623 Pécs, Megyeri út 26/1. sz alatt. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházásként a 68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenység keretében a két épület korszerűsítése valósul meg, mely során nyílászáró csere, vízszintes és függőlege szigetelés kerül megvalósításra. A fejlesztéssel érintett korszerűsíteni kívánt „Fényező” és az „Iroda” épületekben a társaság irodahelyiségei, azok kiszolgáló egységei, valamint raktárai, gépjavító műhelyei találhatóak.

7630 Pécs, Pécsváradi út 0845 hrsz. telephelyen a társaság a fejlesztendő 3832’08 Hulladék újrahasznosítás tevékenységet folytatja a kimerült bánya terültén. A környezetvédelmi hatóság engedélyével a leművelt bányaterületen inert hulladék-lerakóhelyet üzemeltetünk.

Technológiai fejlesztésként, és a hatékonyabb munkavégzés, a teljes humán erőforrás kihasználása érdekében kívánjuk megvásárolni az Anaconda SR 514  típusú osztályozó gépet, mely egy újabb technológia, rádió-távirányítású, nem 2 hanem 3 felé képes osztályozni a törmeléket, önerejéből helyet tud változtatni, illetve a VOLVO L110H típusú gumikerekes homlokrakodót, mely a feldolgozási folyamatok során hatékonyan tudja elősegíteni a hasznosításra váró anyagok rendezését, deponálását.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása történik 20 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítésével.

A vállalat fejlődéséhez, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzésének elősegítése céljából képzés valósul meg, melynek során 1 fő munkavállaló, 1 fő táblázatkezelés IKT képzésben részesül. A projekt keretein belül a képzéssel vállalkozásunk magasabb szintű táblázatkezelési adminisztratív tudásának elmélyítése valósul meg. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás valós igényeken alapuló szükséglet kielégítését célozza meg.

A vállalkozás fejlesztésével hatékonyabb munkavégzést tudunk eredményezni, ezáltal a társaság kapacitásának növelése, a gyorsabb és pontosabb minőségi munkavégzés biztosítása, a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a növelése, valamint a meglévő munkahelyek megtartása, szükség esetén újak létrehozása valósul meg.

Vállaljuk, hogy a tevékenységünkhöz kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat is alkalmazunk.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.04 22.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-02609