A Kft. rövid története:

A QUARTZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1992 évben alakult, tulajdonosai magánszemélyek.

Működését a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv. és a 203/1998.(XII. 19.) Korm. rend. és a Bányakapitányság által jóváhagyott hatályos Műszaki Üzemi Terv, Tájrendezési terv alapján végzi.
E tervek jóváhagyása a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével történik. Különös gondot kívánunk fordítani a környezettudatos magatartásra, a környezetvédelemmel kapcsolatos törvények fokozott betartására.

A társaság fő tevékenysége a homokbányászat, mely külszíni bányaműveléssel valósul meg. A bányaművelést szakképzettséggel rendelkező bányaműszaki vezető irányítja.

A társaság alvállalkozóként részt vesz külszíni bányaműveléssel kapcsolatos tájrendezési munkák kivitelezésénél is, ehhez szakmai tudást és eszközöket biztosít.

A bányaművelés VOLVO és CATERPILLAR rakodó- és kotrógépek igénybevételével történik.

A homok FINLAY 312 típusú osztályozógépen áthaladva 7 mm lyuknagyságú rostaszövettel rostálva, vagy a bányafalból közvetlenül kitermelve osztályozás nélkül kerül értékesítésre.

Az értékesítés egy 60 tonnás 18 m hosszú elektronikus közúti hídmérlegen történő mérlegelés után számítógépes adatfeldolgozó rendszer igénybevételével történik.

A technológia alkalmas az állandó minőség biztosítására.

A környezetvédelmi hatóság engedélyével a leművelt bányaterületen inert hulladék-lerakóhelyet üzemeltetünk. 2013 óta hulladékkezeléssel is foglalkozunk, a hulladék termékké minősítése után a kezelt hulladékot értékesítjük.