Inert-hulladék lerakás, kezelés, hasznosítás

A bányagödör inert hulladékkal való visszatöltése a hatályos műszaki üzemi tervben foglalt feltételek valamint az egységes környezethasználati engedélyben előírtak betartásával történik.

A QUARTZ Kft. Pécs I. homokbánya területén üzemelő inerthulladék-lerakóban elhelyezhető hulladékok listája a 9532-25/2013 számú egységes környezethasználati engedély és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján
Gyártásellenőrzés tanúsítvány.pdf
KÜJ:100 333 837        KTJ:100 664 190         Kezelési kód: D5, R5
Az alapjellemzők vizsgálata nélkül átvehető hulladékok
 
EWC kód Megnevezés
101103 üveg alapú szálas anyagok hulladékai
150107 csomagolási üveghulladékok
170101 beton
170102 téglák
170103 cserép és kerámiák
170107 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik  a 17 01 06*-tól
170202 üveg
170504 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól*
191205 üveg
200102 üveg
200202 talaj és kövek**
*a hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, követ
**a hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz, illetve tőzeg
 
 
Csak akkreditált laboratórium által kiadott megfelelőségi vizsgálatok birtokában lerakható hulladékok
 
EWC kód Megnevezés
100124 fluid-ágyból származó homok
100908 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től
101112 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11*-től
101206 kiselejtezett öntőformák
101208 kiégetett kerámiák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
160120 üveg 
170506 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-től
170508 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 07 07*-től
170802 gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01*-től
170904 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01*, 17 09 02* és 17 09 03*-tól, és amelyek csak inert hulladékot tartalmaznak
191209 Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
 
  

------------ m e n ü ------------

< v i s s z a <